Doorverwijzer

U bent doorverwijzer en wilt uw cliënt, patiënt of inwoner aanmelden in de praktijk. Daarvoor is het raadzaam te weten wat we in zakelijke zin wel en niet kunnen betekenen. Hieronder proberen we voor u kort op een rij te zetten wat u wel en niet kunt verwachten van ons.

Essenzie onderscheidt zich in de benadering van het therapeutische traject door de integratieve benadering en de interventies met dieren. Integratief wil zeggen dat we vanuit een breed spectrum kijken naar de vraag en problematiek en ook een breed scala aan interventies en benaderingswijzes hebben. We hanteren daarbij het adagium ‘aansluiten bij de cliënt(en), doen wat werkt’. In de kindertherapie zijn we afhankelijk van de omvang van de vraag multi focused, dus we richten ons ook op de context waarbinnen de jeugdige zich bevindt. Dat betekent dat we ouders, school, andere betrokken hulpverlening e.d betrekken in het therapieproces. Deze trajecten geven we vorm met meerdere therapeuten en een GZ psycholoog.

Vergoeding: de cliënt vergoedt zelf het traject of de cliënt heeft de beschikking over vergoeding vanuit gemeente. We werken niet met Persoon Gebonden Budget.

We zijn (nog) niet aangesloten bij Samen 12 als gecontracteerde aanbieder. Tot nu toe verloopt de financiering vanuit de gemeente via Maatwerkarrangementen jeugd waarbij de gemeente vooraf bepaalt hoeveel budget er beschikbaar is voor uw casus. Als wettelijke verwijzer heeft u hier een coördinerende rol in en wij ondersteunen waar nodig met diagnostiek en Plan van aanpak.

Wilt u meer informatie? Bel met Sanny van Essen, 06 11344487 of stuur een email